Author Archives: admin

Tại sao mắt của động vật ăn thịt nằm ở phía trước, còn mắt của động vật ăn cỏ thì nằm ở hai bên?

Tại sao mắt của động vật ăn thịt nằm ở phía trước, còn mắt của động vật ăn cỏ thì nằm ở hai bên?

Jim Nieberding, Nghiên cứu và nuôi bạch tuộc được hơn 20 năm nay rồi.Câu trả lời vô cùng đơn giản, đó là do mối quan hệ giữa vai trò của thú săn mồi và vai trò của con mồi. Thú ăn mồi truy lùng con mồi. Con mồi thì tìm kiếm thú săn mồi. Bạn […]